A2 part 3 – A2 totaal

De A2 deel 3 cursus is ideaal voor studenten die eerder een A2 cursus hebben gedaan en nu meer willen oefenen met bekende grammatica, vocabulaire, spreken en luisteren.

We bespreken oude maar ook nieuwe thema’s, zoals:

– beroepskeuze en solliciteren

– naar de politie

– toerisme

– telefoneren

– de toekomst

 

Grammatica:

– herhaling presens

– herhaling perfectum

– herhaling imperfectum

– zitten/liggen/staan/ hangen

– toen, als, dan en andere conjuncties

– relatief pronomen (die, dat)

– zijn … aan het …

– indirecte zinnen en vragen (ik denk dat…., ik wil weten of…. )